Suvel on Saaremaal nii mõnus!!!!

Saaremaa Summer School

Aeg – 5.-10. august 2019, KURESSAARES
Tunnid – 5 tundi päevas, kokku 30 akad. tundi
Õpetajad – Mall ja Madli Pesti, Kristel Toomel
Tase – A2, B1, B2-1
Hind – 260 eurot
Atmosfäär – mõnus, suvine, sõbralik
Registreerimine – infokirimari@yahoo.com
Muud tegevused – rattasõit, ujumine, ekskursioonid, kohtumised kohalikega, kontserdid
ÜHENDA PUHKUS EESTI KEELE KURSUSEGA!
SUVINE SAAREMAA ON PARIM KOHT MAAILMAS!!!!

INTENSIVE ESTONIAN COURSE IN KURESSAARE
Classes – 5 hrs a day = 30 hrs
Levels – A2, B1, B2-1
Teachers – Mall & Madli Pesti, Kristel Toomel
Fee – 260 EUR
Atmosphere – leisurely, friendly, summery
Registration and questions – infokirimari@gmail.com
Other activities – cycling, swimming, excursions, meetings with locals, concerts = total immersion, all in Estonian.

Combine your Estonian language studies with a holiday on an island!
Saaremaa is for sure the best place in the world to be in summer. ☺

Print Friendly