Suvel on Saaremaal nii mõnus!!!!

Saaremaa Summer School

Aeg – 6.-11. august 2017, KURESSAARES
Tunnid – 6 päeva, 5 tundi päevas, kokku 30 akad. tundi
Õpetajad – Mall ja Madli Pesti
Tase – A2 – B1 (võib-olla ka A1)
Hind – 250 eurot
Atmosfäär – mõnus, suvine, sõbralik

Registreerimine – pestim@yahoo.com
Muud tegevused – jooga, rattasõit, ujumine, ekskursioonid, kohtumised kohalikega, kontserdid, suitsukala söömine
ÜHENDA PUHKUS EESTI KEELE KURSUSEGA!
SUVINE SAAREMAA ON PARIM KOHT MAAILMAS!!!!

INTENSIVE ESTONIAN COURSE IN KURESSAARE
Classes – 6 days, 5 hrs a day = 30 hrs
Levels – A2 – B1 (maybe also A1)
Teachers – Mall & Madli Pesti
Fee – 250 EUR
Atmosphere – leisurely, friendly, summery
Registration and questions – pestim@yahoo.com
Other activities – yoga, cycling, swimming, excursions, meetings with locals, concerts, eating smoked fish = total immersion, all in Estonian.

Combine your Estonian language studies with a holiday on an island!
Saaremaa is for sure the best place in the world to be in summer. ☺