Слово учителю

NII RÄÄGIB ÕPETAJA, AGA SOBIB KA ÕPILASTELE HARJUTAMISEKS.

Palun… Please…
1. Tule siia! Tulge siia! Come here!
2. Võta vihik! Võtke vihikud! Take your notebook!
3. Anna mulle! Andke mulle! Give me!
4. Too siia! Tooge siia! Bring here!
5. Istu! Istuge! Sit down!
6. Tõuse püsti! Tõuske püsti! Stand up!
7. Ü̈tle mulle! Öelge mulle! Tell me!
8. Ütleme kõik koos! Let’s say it all together!
9. Nüüd ütle sina! Now you say!
10. Oota natuke! Oodake veidi! Wait a little!
11. Teeme suure ringi! Let’s make a big circle!
12. Võtke paaridesse! Make pairs!
13. Kuulake seda luuletust! Listen to this poem!
14. Kuulake tähelepanelikult! Listen carefully!
15. Võta tööleht! Võtke töölehed! Take the worksheet(s)!
16. Näita naabrile! Näidake naabrile! Show to your neighbor!
17. Aita teisi! Aidake teisi! Help the others!
18. Vaata siia! Vaata seda! Look here! Look at this!
19. Räägi vaiksemalt! Rääkige vaiksemalt! Speak quieter!
20. Tasa! Oleme hästi tasa! Quiet! Let’s be very quiet!
21. Joonista üks pilt! Joonistage üks pilt! Draw a picture!
22. Ühenda laused! Ühendage laused! Connect sentences!
23. Otsige uusi sõnu! Look for new words!
24. Tõlgi see lause! Tõlkige see lause! Translate this sentence!
25. Tee raamat lahti! Tehke raamatud lahti! Open your book(s)!
26. Pane vihik kinni! Pange vihikud kinni! Close your notebook(s)!
27. Kes see on? Mis see on? Who is this? What is this?
28. Kes teab vastust? Kas sina tead? Who knows the answer? Do you know?
29. Korda! Korrake! Repeat!
30. Veel kord kõik koos! Once again all together!
31. Kelle kord? Whose turn?
32. Pange käed lauale! Put your hands on the table!
33. Käed ette (taha, kõrvale, üles, alla)! Hands forward (backwards, up, to the sides)!
34. Pane silmad kinni! Pange silmad kinni! Close your eyes!
35. Tee silmad lahti! Tehke silmad lahti! Open your eyes!
36. Tubli! Oled tubli! Olete tublid! Good! You are good!
37. Väga hea! Väga tore! Very good! Great!
38. Kas see on õige vastus? Is this a correct answer?
39. Mis on siin vale? What’s wrong here?
40. Kas olete valmis? Are you ready?
41. Kas kõik on korras? Is everything okay?
42. Kas kõik saavad aru? Does everybody understand?
43. Miks sa hiljaks jäid? Why were you late?
44. Ära muretse! Ärge muretsege! Don’t worry!
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly